ASIA Novel Seminar Season 2

Kinematic Aligned TKA --The way to Forgotten Knee in AI Times?
Wenwei Qian, Stephen M. Howell, Chun Hoi YAN, You Wang